Archive for november 2013

De wijkraad gaat in overleg met de gemeente, basisscholen en omwonenden van de scholen over de verkeerssituatie

Verkeerssituatie rondom scholen

De verkeerssituatie rondom de basisscholen leidt tot irritatie bij omwonenden. De diverse uitbreidingen en plannen tot uitbreiding van de scholen in de afgelopen jaren leiden tot de roep van omwonenden tot vermindering van de verkeersoverlast.

Diverse initiatieven zijn gepland, afgeblazen of uitgevoerd. Zoals:

1) De oorspronkelijke plannen van basisschool de Zandberg, samen met de Sacramentskerk, zijn bijgesteld.
2) Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar verkeersproblematiek
3) De Dirk van Veen heeft haar haal- en breng tijden aangepast zodat deze niet samenvallen met de Zandberg
4) Ouders worden er op gewezen om hun kinderen NIET met de auto naar school te brengen.

Echter, ook al komt maar een klein percentage van de kinderen met de auto, dan is dit toch nog een redelijke hoeveelheid auto’s. Hetgeen leidt tot diverse vormen van overlast in Laan van Mecklenburg, Zandberglaan en Benedictenissenhof.

De gemeente heeft aan de wijkraad gevraagd om hierin als centraal orgaan te functioneren en hierover met haar in contact te treden. De wijkraad zal dan ook met bewoners, scholen en gemeente overleg opzetten om te werken aan een oplossing. Binnenkort wordt uiteengezet op welke wijze de wijkraad dit zal organiseren.