Archive for maart 2014

Enquêteformulier verkeersituatie omgeving Scholen Zandberg-Oost

Van de recent uitgezette enquête (bijna 300 formulieren) zijn er > 80 retour ontvangen, hetgeen een zeer goede score is. De commissie gaat deze nu verwerken en zal medio april met de resultaten naar buiten komen. Op basis van de resultaten zal de commissie met verbetervoorstellen komen.

Autovandaal teistert Anjelierstraat

Bron: BN De Stem 22 maart 2014
Een onbekende vandaal brengt groeiende onrust onder de bewoners van de Anjelierstraat en de twee aanpalende straten in de wijk Zandberg.
Vorig weekend werden in één (vrijdag)nacht in de Anjelierstraat 6 auto’s bekrast. In de nacht van maandag op dinsdag werden in de Anjelierstraat een zwarte Ford Transit en in de Weth. Romboutsstraat een zwarte Volvo beschadigd. In alle gevallen gaat het om lange, diepe krassen in de lak: vaak over de volle lengte van de zijkant. Naast de huidige piek is er in het recente verleden meerdere keren door vandalen op dezelfde manier huisgehouden. De aangiftebereidheid onder de getroffen autobezitters is ondertussen sterk afgenomen. “Het kost je veel tijd en je krijgt er niets voor terug.” De politie kan de minimale aangiftebereidheid van de buurt bevestigen. De woordvoerster van de politie roept op om (alsnog) aangifte te doen. “bij één aangifte herkennen wij geen wijkproblematiek, maar van veel aangiften gaat voor ons een alarmerende werking uit. De wijkagent gaat bovendien acties ondernemen, verzekert de woordvoerdster.

Enquêteformulier verkeersituatie omgeving Scholen Zandberg-Oost

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de basisscholen in de wijk heeft de wijkraad, samen met omwonenden van de scholen, de scholen, Kober en de Sacramentskerk de handen in een geslagen. Gezamenlijk willen wij komen tot een aanvaardbare verkeerssituatie in de straten rondom de scholen. Om een goed beeld van de situatie te krijgen is deze enquête opgesteld.

De verwachting is dat de uitkomst voldoende informatie geeft om te kijken of en zo ja, wat voor eventuele maatregelen nodig zijn. Dit zal vervolgens worden besproken met de gemeente.

Omdat afhankelijk van de locatie van uw woning, u andere ervaringen kunt hebben, zijn de vragen hierop toegesneden. Indien een vraag niet op u van toepassing is, geef dat dan a.u.b. aan. De resultaten worden eind maart 2014 gepubliceerd op de website van de wijkraad.

Zou u zo vriendelijk willen zijn vóór die tijd het formulier bij één van de onderstaande adressen in te leveren.

De verkeerscommissie dankt u hartelijk voor uw medewerking.

U kunt het ingevulde formulier afgeven bij:

M. de Roy: Benedictinessenhof 59

E. Franken: Saksen Weimarlaan 58

J. Broos: Zandberglaan 64

J. Roelands: Gen. Maczeckstraat 92A9

Of mailen naar wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.

Enquêteformulier: formulier