Archive for mei 2016

Presentatie wijkagent Loek Oerlemans

Tijdens de bijeenkomst over veiligheid in de wijk Zandberg afgelopen dinsdag gaf ook onze wijkagent Loek Oerlemans een presentatie. Hierin beschreef hij de huidige politiestructuur en gaf recente statistieken over inbraken in onze wijk. Een deel van deze presentatie kregen wij ter beschikking en kunt u via onderstaande link downloaden.

Presentatie veiligheid Zandberg door Loek Oerlemans

Wijkplannen voor Zandberg-Oost en Sportpark

Na de zomervakantie gaan de inwoners en de verschillende partijen van de wijken samen de knelpunten t. a. v. de leefbaarheid in de wijken benoemen. Dan wordt er afgesproken welke zaken aangepakt gaan worden. Deze afspraken worden dan opgenomen in de Wijkplannen, die als doel hebben de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Parkeren en verkeersveiligheid zijn onderdelen van de Wijkplannen. De Gemeente stopt met het voorbereiden van een parkeeronderzoek. Wel zullen er eind september parkeertellingen in de wijken gehouden worden.