Archive for april 2017

Vergadering wijkraad 17 januari 2018

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Mededelingen.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Verslag 29 november 2017.
  5. Wijkplanproces stand van zaken.
  6. Politiezaken.
  7. Rondje commissies.
  8. Overname secretariaat wijkraad.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost 7 maart 2018