Archive for april 2017

Vergadering wijkraad 11 oktober 2017

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Ingekomen, uitgaande stukken.
  5. Afgelopen jaar.
  6. Politiezaken.
  7. Wijkplanproces stand van zaken.
  8. Wat er verder ter tafel komt.
  9. Sluiting

Volgende vergadering Zandberg oost 29 november 2017