Archive for november 2018

Vergadering wijkraad 28 november 2018

Locatie gemeenschapshuis Zansberg, Zandberlaan 54 bis.

aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Jeu de Boules baan Benedictinessenhof.
 3. Inrichting Oranjeplein.
 4. Herinrichting Parkstraat.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Politiezaken.
 7. Verslag wijkraadoverleg 10 oktober 2018.
 8. Vergaderschema 2019.
 9. Wijkplanproces.
 10. Gebiedsprofielen.
 11. Rondje commissies.
 12. Rondvraag.
 13. Afsluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost: 16 januari 2019