Archive for november 2018

Vergadering wijkraad 16 januari 2019

Locatie gemeenschapshuis Zansberg, Zandberlaan 54 bis.

aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Inrichting Oranjeplein.
 3. 125 jaar Wilhelminapark.
 4.  Jeu de Boules baan Benedictinessenhof.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Politiezaken.
 7. Verslag wijkraadoverleg 28 november 2018.
 8. Wijkplanprocessen.
 9. Rondje commissies.
 10. Rondvraag.
 11. Afsluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost: 27 februari 2019.