Archive for februari 2020

Agenda wijkraadoverleg 13 mei 2020

1 Opening en vaststellen agenda

2 Werkgroep “125 jaar Wilhelminapark”

3 Werkgroep “Wilhelminapark noord/ Vijverstraat”

4 Werkgroep ‘Herinrichting Gen. Maczekstraat”

5 Betaald parkeren

6 Ingekomen stukken

7 Politie zaken

8 Verslag wijkraadoverleg 15 februari en 8 april 2020

9 Ouderen in de wijk

10 Rondje commissies

11 Rondvraag

12 Afsluiting

Volgende wijkraadoverleg 24 juni 2020