Archive for april 2022

Aardgasvrij: informatieavond en enquête

De werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij nodigt u uit voor een bijeenkomst.

Wordt de aardgaskraan binnenkort al dichtgedraaid of hebben we nog even de tijd?
Als het zover is: hoe gaan we onze woning dan verwarmen?
Doen we iets collectief of doen we het individueel? En wat gaat dat dan kosten?
Zegt de gemeente Breda hoe het moet of hebben we zelf een vinger in de pap?

Vragen genoeg, maar wie weet de antwoorden?

De Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat Nederland in verband met de klimaatcrisis uiterlijk in 2050 af moet van fossiele brandstoffen als kolen, olie en aardgas. Burgers stoken geen kolen meer, die tijd is voorbij. Olie wordt ook maar in beperkte mate gebruikt. Maar aardgas is voorlopig nog wel dé brandstof voor onze verwarming. Maar ook het gas moet er af! De kraan in Groningen gaat dicht. Internationale ontwikkelingen hebben tot gevolg dat we geen Russisch gas en olie meer willen gebruiken. En de prijs voor gas en olie stijgt alsmaar door. Inmiddels is er sprake van een energiecrisis! Het Rijk heeft alle gemeenten opgedragen een visie te ontwikkelen over deze noodzakelijke transitie en daar per dorp of stadswijk een plan voor te maken.

Voor die uitdaging staat ook de wijk Zandberg-Oost

Breda wil in 2044 een CO2-neutrale stad zijn. Ons verbruik moet omlaag. Wat we in 2044 nog nodig hebben, wekken we duurzaam op. De gemeente Breda heeft al twee gebieden aangewezen waar een begin wordt gemaakt met deze verandering: Doornbos-Linie en Prinsenbeek. Maar over een poosje is ook Zandberg aan de beurt. En dus is de vraag actueel: hoe gaan we dat doen? Wat willen de bewoners van deze wijk? Welke ideeën bestaan daarover? Om niet achter de feiten aan te lopen wil de werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij nu al in gesprek met de inwoners van deze wijk.

Oproep Enquête / Nulmeting

De werkgroep wil graag weten hoe we er nu voorstaan in de wijk. In de enquête stellen wij vragen zoals:

  • Hoeveel gas en stroom verbruikt u nu en in welk woningtype woont u?
  • Heeft u al (isolatie)maatregelen genomen, bent u misschien al van het (aard)gas af?
  • Wat heeft u nodig om te (kunnen) investeren?
  • Waarbij heeft u hulp nodig of zoekt u het liever zelf uit?
  • Zoekt u een individuele oplossing of wilt u liever een collectieve aanpak?

En uiteraard nog diverse andere vragen.