Enquêteformulier verkeersituatie omgeving Scholen Zandberg-Oost

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de basisscholen in de wijk heeft de wijkraad, samen met omwonenden van de scholen, de scholen, Kober en de Sacramentskerk de handen in een geslagen. Gezamenlijk willen wij komen tot een aanvaardbare verkeerssituatie in de straten rondom de scholen. Om een goed beeld van de situatie te krijgen is deze enquête opgesteld.

De verwachting is dat de uitkomst voldoende informatie geeft om te kijken of en zo ja, wat voor eventuele maatregelen nodig zijn. Dit zal vervolgens worden besproken met de gemeente.

Omdat afhankelijk van de locatie van uw woning, u andere ervaringen kunt hebben, zijn de vragen hierop toegesneden. Indien een vraag niet op u van toepassing is, geef dat dan a.u.b. aan. De resultaten worden eind maart 2014 gepubliceerd op de website van de wijkraad.

Zou u zo vriendelijk willen zijn vóór die tijd het formulier bij één van de onderstaande adressen in te leveren.

De verkeerscommissie dankt u hartelijk voor uw medewerking.

U kunt het ingevulde formulier afgeven bij:

M. de Roy: Benedictinessenhof 59

E. Franken: Saksen Weimarlaan 58

J. Broos: Zandberglaan 64

J. Roelands: Gen. Maczeckstraat 92A9

Of mailen naar wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.

Enquêteformulier: formulier