Handhaving op fout parkeren

Fout parkeren zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties in de Koninginnestraat, Helenastraat en Paulinastraat. Daarom gaat de gemeente vanaf woensdag 1 juni handhaven op gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde voertuigen. Bijvoorbeeld parkeren binnen 5 meter van een kruising of op het trottoir kan op een bekeuring komen te staan.

Voor de volledige tekst van het Breda-bericht zie: Handhaving op fout parkeren in Koninginnestraat