Over deze site

De doelstelling van de site is om de communicatie in de wijk te verbeteren en  het initiatief hiertoe is genomen door de wijkraad.

Deze site wordt u gratis aangeboden door Ingenieursbureau Settels.  Ingenieursbureau Settels is een software bureau gevestigd in de wijk aan de  Hyacintplein en verzorgt naast software ontwikkeling ook onder meer de bouw en  hosting van websites op eigen servers.

Wilt u meewerken aan deze site, heeft u suggesties of aanvullingen of wilt u  meewerken aan de promotie van de site? Neemt u dan contact op met serge@settels.com of met het bestuur van  uw wijkraad.