Autovandaal teistert Anjelierstraat

Bron: BN De Stem 22 maart 2014
Een onbekende vandaal brengt groeiende onrust onder de bewoners van de Anjelierstraat en de twee aanpalende straten in de wijk Zandberg.
Vorig weekend werden in één (vrijdag)nacht in de Anjelierstraat 6 auto’s bekrast. In de nacht van maandag op dinsdag werden in de Anjelierstraat een zwarte Ford Transit en in de Weth. Romboutsstraat een zwarte Volvo beschadigd. In alle gevallen gaat het om lange, diepe krassen in de lak: vaak over de volle lengte van de zijkant. Naast de huidige piek is er in het recente verleden meerdere keren door vandalen op dezelfde manier huisgehouden. De aangiftebereidheid onder de getroffen autobezitters is ondertussen sterk afgenomen. “Het kost je veel tijd en je krijgt er niets voor terug.” De politie kan de minimale aangiftebereidheid van de buurt bevestigen. De woordvoerster van de politie roept op om (alsnog) aangifte te doen. “bij één aangifte herkennen wij geen wijkproblematiek, maar van veel aangiften gaat voor ons een alarmerende werking uit. De wijkagent gaat bovendien acties ondernemen, verzekert de woordvoerdster.

Enquêteformulier verkeersituatie omgeving Scholen Zandberg-Oost

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen bij de basisscholen in de wijk heeft de wijkraad, samen met omwonenden van de scholen, de scholen, Kober en de Sacramentskerk de handen in een geslagen. Gezamenlijk willen wij komen tot een aanvaardbare verkeerssituatie in de straten rondom de scholen. Om een goed beeld van de situatie te krijgen is deze enquête opgesteld.

De verwachting is dat de uitkomst voldoende informatie geeft om te kijken of en zo ja, wat voor eventuele maatregelen nodig zijn. Dit zal vervolgens worden besproken met de gemeente.

Omdat afhankelijk van de locatie van uw woning, u andere ervaringen kunt hebben, zijn de vragen hierop toegesneden. Indien een vraag niet op u van toepassing is, geef dat dan a.u.b. aan. De resultaten worden eind maart 2014 gepubliceerd op de website van de wijkraad.

Zou u zo vriendelijk willen zijn vóór die tijd het formulier bij één van de onderstaande adressen in te leveren.

De verkeerscommissie dankt u hartelijk voor uw medewerking.

U kunt het ingevulde formulier afgeven bij:

M. de Roy: Benedictinessenhof 59

E. Franken: Saksen Weimarlaan 58

J. Broos: Zandberglaan 64

J. Roelands: Gen. Maczeckstraat 92A9

Of mailen naar wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.

Enquêteformulier: formulier

 

Woninginbraken via de eerste verdieping

In de afgelopen periode van half december tot half januari hebben er zeven woninginbraken plaats gevonden in de wijk. Opvallend hierbij is dat er drie maal is ingebroken via de eerste etage van de woning. Hierbij is gebruik gemaakt van een kliko om op de eerste verdieping te komen en via braak de woning te betreden.
Blijkbaar is de beveiliging op de eerste verdieping minder degelijk dan op de begane grond.
Het is dus aan te raden om na te denken over de plaats waar de kliko , klimgereedschappen (bijv. trappen/ladders) of andere zaken die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn opgeslagen. Daarnaast is het ook zinvol om het hang- en sluitwerk op de eerste verdieping waar nodig te verbeteren. Tips hiervoor vindt u op http://politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html.

De wijkraad gaat in overleg met de gemeente, basisscholen en omwonenden van de scholen over de verkeerssituatie

Verkeerssituatie rondom scholen

De verkeerssituatie rondom de basisscholen leidt tot irritatie bij omwonenden. De diverse uitbreidingen en plannen tot uitbreiding van de scholen in de afgelopen jaren leiden tot de roep van omwonenden tot vermindering van de verkeersoverlast.

Diverse initiatieven zijn gepland, afgeblazen of uitgevoerd. Zoals:

1) De oorspronkelijke plannen van basisschool de Zandberg, samen met de Sacramentskerk, zijn bijgesteld.
2) Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar verkeersproblematiek
3) De Dirk van Veen heeft haar haal- en breng tijden aangepast zodat deze niet samenvallen met de Zandberg
4) Ouders worden er op gewezen om hun kinderen NIET met de auto naar school te brengen.

Echter, ook al komt maar een klein percentage van de kinderen met de auto, dan is dit toch nog een redelijke hoeveelheid auto’s. Hetgeen leidt tot diverse vormen van overlast in Laan van Mecklenburg, Zandberglaan en Benedictenissenhof.

De gemeente heeft aan de wijkraad gevraagd om hierin als centraal orgaan te functioneren en hierover met haar in contact te treden. De wijkraad zal dan ook met bewoners, scholen en gemeente overleg opzetten om te werken aan een oplossing. Binnenkort wordt uiteengezet op welke wijze de wijkraad dit zal organiseren.

Adoptiegroen in de wijk Zandberg

Uit bezuinigingsoverwegingen heeft de gemeente Breda aangekondigd het onderhoud aan hagen en struiken drastisch te beperken. Om dit te bereiken worden ze gerooid en vervangen door onderhoudsarm groen.

Als alternatief hiervoor heeft de gemeente de “wijkdeal openbaar groen” in het leven geroepen. Dit wil zeggen dat de bewoners een deel van het onderhoud aan de groenstroken overnemen.

Er zijn op dit moment twee wijkdeals gesloten. Eén voor het pleintje op de kruising Zandberglaan en de Ginnekenweg en  één voor het Hyacintplein.

De wijkdeal voor het Hyacintplein is aangegaan door vier personen uit de directe omgeving van het plein. Dit houdt in dat zij tweemaal per jaar de heggen op het plein snoeien, en regelmatig het onkruid en het zwerfafval in en om het groenperk gaan verwijderen. Als tegenprestatie wordt er door de gemeente een financiële vergoeding gegeven.

Afgelopen augustus is door een paar bewoners de eerste snoeibeurt uitgevoerd. Tijdens deze actie hebben zich spontaan vrijwilligers aangemeld. Daarnaast hebben twee bewoners op eigen initiatief het zwerfvuil op het plein opgeruimd. Met deze spontane acties zijn we natuurlijk heel blij. Maar we kunnen bij de “groenploeg” nog meer handjes gebruiken. wilt u ook een steentje bijdragen aan het groenonderhoud van het Hyacintplein meld u dan aan bij:

Leo Verburg, Weth. Romboutsstraat 37, tel:076-5142918

Jaarverslag 2012

Wat later dan andere jaren, maar via de link onder lees verder kan het jaarverslag over 2012 worden ingezien. Of ga in het menu naar Oost en dan vergaderingen

Jaarverslag_2012