NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl

Tekeningen van de nieuwbouw op het voormalige Posthumus terrein

gevels 5 001plattegronden 5 001situatie 5 001woningtypes 5 001 

Meepraten over elektrisch rijden in de wijk

Beste wijkbewoners,

zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien zijn er de laatste tijd op diverse plaatsen in de wijk oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. De gemeente heeft de verwachting dat de komende jaren het gebruik van elektrische en andere vormen van autogebruik in een wijk als Zandberg toe zal nemen.

Daartoe zou de gemeente en de wijkraad graag met een aantal bewoners in contact komen om met hen van gedachten hierover te wisselen. Indien je interesse hebt in dit onderwerp stuur dan een mail met je gegevens naar wijkraadzandbergoost@zandbergbreda.nl .

We hopen met zo’n 10 à 15 mensen om de tafel te gaan.
Tot nu toe hebben zich via persoonlijk contacten al een aantal mensen aangemeld.

We horen graag van jullie,
met vriendelijke groeten
Wijkraad Zandberg-Oost

Nieuwe serie oplaadpalen voor electrische auto’s

Er komen in Breda 19 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s bij. De vraag naar oplaadgelegenheid voor elektrische auto’s neemt nog steeds toe, aangezien steeds meer inwoners van Breda kiezen voor een elektrische of hybride auto. Een aantal van hen kan niet beschikken over een eigen oprit of garage waar de auto opgeladen kan worden. Zij zijn afhankelijk van openbare oplaadpalen. In het eerste kwartaal 2015 worden er daarom in Breda 19 nieuwe oplaadpalen geplaatst.

Voor Zandberg betreft het de volgende locaties:

  • Saksen Weimarplein tegenover huisnummer 5: 2 aanvragers.
  • Paulinastraat parkeerstrook tegenover huisnummer 4: 5 aanvragers.
  • Weth. Romboutsstraat / Hyacintplein: 2 aanvragers.
  • Zandberglaan tegenover huisnummer 17: 1 aanvrager.

 

Voor de volledige tekst zie:

http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/nieuwe-serie-oplaadpalen-voor-elektrische-auto%E2%80%99s-in-breda

 

112-daar vang je boeven mee!

Met deze slogan wil de politie aangeven dat bewoners niet hoeven te wachten met melden totdat er mensenlevens in gevaar zijn. Zij kunnen ook 112 bellen bij situaties die zij niet vertrouwen. Bijvoorbeeld: er zit een groepje mensen in een stilstaande auto die zich op een opvallende manier gedragen. Als een bewoner dit ziet en niet vertrouwt, kan 112 worden gebeld.

Voor de volledige tekst zie:  112 daar vang je boeven mee

 

Informatiebijeenkomst herinrichting Wethouder Romboutsstraat

De Gemeente Breda nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 september, tussen 18.30 uur en 20.00 uur, over de nieuwe inrichting van de Wethouder Romboutsstraat. De bijeenkomst vindt plaats in buurthuis Zandberg aan de Zandberglaan 54. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

 Zie Website van de Gemeente

De wijkraad is over genoemde bijeenkomst in contact met de gemeente.

Jaarverslag 2013

Via onderstaande link kan je het jaarverslag inzien.

Jaarverslag 2013 versie 1.0

Resultaten enquete verkeersoverlast

In de afgelopen maand maart heeft de wijkraad, in samenwerking met een vertegenwoordiging van omwonenden, de beide basisscholen, de Sacramentskerk en Kober een enquête uitgezet. Hierop hebben velen van de omwonenden van de beide scholen, Kober en de kerk gereageerd en de enquête geretourneerd (34%).  In bijgaand document worden de meest belangrijke resultaten getoond.

 

De resultaten kennen vier onderdelen: een algemene indruk, een overzicht van de ervaringen, een overzicht waar deze zich voordoen of door wie ze worden veroorzaakt en de tijdstippen waarop men de ervaringen heeft. Per onderwerp de resultaten gegroepeerd per straat en zijn alleen dié resultaten opgenomen waarbij de gemiddelde score > 3 is.

 

De commissie gaat nu, samen met de scholen en Kober, nadenken over de mogelijke oplossingsrichtingen.. Het staat wel vast dat een en ander alleen kan vanuit een geïntegreerde visie en aanpak. Deze geïntegreerde visie zal aan de gemeente worden voorgelegd, om samen tot de definitieve oplossing te komen.

Resultaten overzicht: Enquete uitwerking

Enquêteformulier verkeersituatie omgeving Scholen Zandberg-Oost

Van de recent uitgezette enquête (bijna 300 formulieren) zijn er > 80 retour ontvangen, hetgeen een zeer goede score is. De commissie gaat deze nu verwerken en zal medio april met de resultaten naar buiten komen. Op basis van de resultaten zal de commissie met verbetervoorstellen komen.

Autovandaal teistert Anjelierstraat

Bron: BN De Stem 22 maart 2014
Een onbekende vandaal brengt groeiende onrust onder de bewoners van de Anjelierstraat en de twee aanpalende straten in de wijk Zandberg.
Vorig weekend werden in één (vrijdag)nacht in de Anjelierstraat 6 auto’s bekrast. In de nacht van maandag op dinsdag werden in de Anjelierstraat een zwarte Ford Transit en in de Weth. Romboutsstraat een zwarte Volvo beschadigd. In alle gevallen gaat het om lange, diepe krassen in de lak: vaak over de volle lengte van de zijkant. Naast de huidige piek is er in het recente verleden meerdere keren door vandalen op dezelfde manier huisgehouden. De aangiftebereidheid onder de getroffen autobezitters is ondertussen sterk afgenomen. “Het kost je veel tijd en je krijgt er niets voor terug.” De politie kan de minimale aangiftebereidheid van de buurt bevestigen. De woordvoerster van de politie roept op om (alsnog) aangifte te doen. “bij één aangifte herkennen wij geen wijkproblematiek, maar van veel aangiften gaat voor ons een alarmerende werking uit. De wijkagent gaat bovendien acties ondernemen, verzekert de woordvoerdster.