Vergadering wijkraad 5 juli 2017

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Verbeterde verkeersafhandeling Zuidelijke rondweg.
 3. Programma Toezicht en Handhaving (M. Claasz Coockson)
 4. Terugblik bijeenkomst welstand 19 juni j.l.
 5. Stand van zaken Posthumus terrein.
 6. Wijkplanproces stand van zaken.
 7. Politiezaken
 8. Rondje commissies
 9. Rondvraag.
 10. Verslag 31 mei 2017.
 11. Sluiting

Volgende vergadering Zandberg oost 6 september 2017

Comments are closed.