Vergadering wijkraad 23 mei 2018

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Verslag 11 april 2018.
  4. Wijkplanproces stand van zaken.
  5. Politiezaken.
  6. Rondje commissies.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

 

Volgende vergadering Zandberg Oost 27 juni 2018

Comments are closed.