Vergadering wijkraad 12 april 2017

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Ingekomen post: bijeenkomst 13 april.
  3. Nieuwe voorzitter wijkraad: Mw. M. Rutten stelt zich kandidaat.
  4. Wijkplanproces/wijktafels: Ter bespreking mail van Peter Pijnenburg.
  5. Afvalinzameling.
  6. Politiezaken.
  7. Rondje commissies.
  8. Rondvraag.
  9. Verslag 8 mrt. 2017.
  10. Sluiting.

Comments are closed.