Vergadering wijkraad 8 maart 2017

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Mededelingen: A. Coenraads is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. E. van Olphen blijft lid van de wijkraad.
  3. Verslag vergadering 18 jan 2017.
  4. Wijkplanproces/wijktafels. H. Verhallen heeft verzocht om een contactpersoon.
  5. Terugblik bezoek wethouder van Lunteren.
  6. Politiezaken.
  7. Rondje commissies.
  8. Terugblik bijeenkomst samenwerkende dorps-en wijkraden 13 febr 2017.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost 12 april