Vergadering wijkraad 27 juni 2018

Locatie: gemeenschapshuis Zandberg, Zandberlaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Ingekomen  stukken.
  3. Verslag 23 mei 2018.
  4. Wijkplanproces: stand van zaken.
  5. Politie zaken.
  6. Rondje commissies
  7. Rondvraag.
  8. Afsluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost: 05 september 2018.