Vergadering wijkraad 10 oktober 2018

Locatie: gemeenschapshuis Zandberg, Zandberlaan 54 bis.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Ingekomen  stukken.
  3. Verslag 05 september 2018.
  4. Voorstel vergaderdatums 2019
  5. Wijkplanproces: stand van zaken.
  6. Politie zaken.
  7. Rondje commissies
  8. Rondvraag.
  9. Afsluiting.

Volgende vergadering Zandberg Oost: woensdag 28 november 2018.