Vergadering wijkraad 10 april 2019

Locatie gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54 bis.

aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Inrichting Oranjeplein.
 3. 125 jaar Wilhelminapark.
 4.  Jeu de Boules baan Benedictinessenhof.
 5. Ingekomen stukken.
 6. Politiezaken.
 7. Verslag wijkraadoverleg 16 januari 2019.
 8. Wijkplanprocessen.
 9. Rondje commissies.
 10. Rondvraag.
 11. Afsluiting.

 

Volgende vergadering van de wijkraad: 22 mei 2019.

Comments are closed.