Wijkplannen voor Zandberg-Oost en Sportpark

Na de zomervakantie gaan de inwoners en de verschillende partijen van de wijken samen de knelpunten t. a. v. de leefbaarheid in de wijken benoemen. Dan wordt er afgesproken welke zaken aangepakt gaan worden. Deze afspraken worden dan opgenomen in de Wijkplannen, die als doel hebben de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Parkeren en verkeersveiligheid zijn onderdelen van de Wijkplannen. De Gemeente stopt met het voorbereiden van een parkeeronderzoek. Wel zullen er eind september parkeertellingen in de wijken gehouden worden.