Zandberg Oost

Een klassieke wijk met kwaliteit

De wijkraad Zandberg-Oost is op 2 juli 1999 officieel erkend door de gemeente  Breda, als belangenorganisatie- en adviesorgaan voor de wijk Zandberg-Oost. De ondernemingsvorm van de wijkraad is een Stichting. De stichting stelt zich  in meeste brede zin ten doel: het behartigen van het algemeen belang van de wijk  en zijn bewoners, het instandhouden – verbeteren en ontwikkelen van een  evenwichtig sociaal en veilig woon-, leef- en werkklimaat. Verder probeert de wijkraad de bewoners te stimuleren, te ondersteunen en het  organiseren om de bovengestelde doelstelling te bereiken. De wijk Zandberg-Oost bestaat uit ongeveer 1400 huishoudens, met totaal 3947 inwoners, met een  gemiddelde van 2,8 inwoner per woning.

Zandberg-Oost vormt samen met Zandberg-West de wijk Zandberg.

De wijk is ontstaan in de jaren 30 en uitgegroeid tot een aantrekkelijke, goede en gewilde woonbuurt, die uiteenvalt in drie delen: een villabuurt, middenklassewoningen en stadsvernieuwingsgebied. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners, waarvan 3.900 in Oost en 1.300 in West.

Leest u in het boekje “Buurtboek van Rozen en Hyacinten” over de geschiedenis van de wijk!

Even terug in de tijd… Bijna 25 jaar geleden is er een straatcomité ontstaan in de Tulpenstraat. Er verscheen een oproep in het eerste formele buurtbericht en op 24 mei 1978 werd de eerste buurtvergadering georganiseerd.

Via diverse buurtberichten werden de bewoners uit de Tulpenstraat en omgeving op de hoogte gehouden van de verschillende ontwikkelingen in hun straat en buurt. Het ging om herbestrating, onderhandelingen met de gemeente, de organisaties van een verkeerstelling, informatie over het antiwoonerf comité en de feitelijke werkzaamheden die op dat moment plaatsvonden. In juni 1982 werd de oplevering van het woonerf gevierd met het allereerste zomerfeest. In januari 1993 vond het eerste nieuwjaarsfeest plaats. Naast informatie over de volgende buurtfeesten bleef er aandacht voor andere zaken die de buurt aangingen, zoals het onderhoud aan straten en Hyacintplein en de klachten van buurtbewoners over de bodem- en luchtverontreiniging door o.a. Herberts Nederland.

In 1999 vonden een aantal leden van het buurtcomité het welletjes en droegen de fakkel over aan andere buurtbewoners. Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Wijkraad Zandberg-Oost en het Feestcomité die besloten het voormalige gebied uit te bereiden. Er kwamen ongeveer duizend huishoudens bij.