Vergaderingen

Vergader data

De vergaderdata van de wijkraad Zandberg Oost in 2017 en 2018 zijn:

Datum

 Tijd

Verslag

 Zondag  8  januari  2017  15.00  Nieuwjaarsreceptie  Hyacintplein
 Woensdag 18  januari  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 18 jan 17
 Woensdag  8  maart  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 8 mrt 17
 Woensdag  12  april  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 12 apr 17
 Woensdag  31  mei  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 31 mei 17
 Woensdag 5  juli  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 5 juli 17
 Woensdag  6  september  2017  20.00  Vergadering
 Woensdag  11  oktober  2017  20.00  Jaarvergadering  wijkraad verslag 11 okt 17
 Woensdag 29  november  2017  20.00  Vergadering  wijkraad verslag 29 november 17
 Zondag  7  januari  2018  15.00  Nieuwjaarsreceptie  Hyacintplein
 Woensdag 17  januari 2018 20.00  Vergadering  wijkraad verslag 17 jan 2018 (1)
 Woensdag 7  maart 2018 20.00  Vergadering  wijkraad verslag 7 mrt 2018
 Woensdag 11  april 2018 20.00  Vergadering wijkraad verslag 11 april 2018
 Woensdag 23  mei 2018 20.00  Vergadering wijkraad verslag 23 mei 2018
 Woensdag 27  juni 2018 20.00  Vergadering wijkraad verslag 27 juni 2018
 Woensdag 5  september 2018 20.00  Vergadering

 

Jaarverslagen

Vergaderverslagen 2013
Vergaderverslagen 2012
Vergaderverslagen 2011 Oost
Vergaderverslagen 2010 Oost
Vergaderverslagen 2009 Oost
Vergaderverslagen 2008 Oost
Vergaderverslagen 2007 Oost
Vergaderverslagen 2006 Oost
Vergaderverslagen 2005 Oost
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009 Zandberg-Oost
Jaarverslag 2008 Oost, Hierin vindt u de verantwoording aan de gemeente over 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2004