Vergaderingen

Vergader data

De vergaderdata van de wijkraad Zandberg Oost in 2019 zijn:

Datum

Tijd

Verslag

 Zondag  6  januari  2019  15.00  Nieuwjaarsreceptie  Hyacintplein
 Woensdag 16  januari  2019  20.00  Vergadering wijkraad verslag 16 januari 2019
 Woensdag 27  februari  2019  20.00  Vergadering wijkraad verslag 27 februari 2019
 Woensdag  10  april  2019  20.00  Vergadering
 Woensdag  22  mei  2019  20.00  Vergadering
 Woensdag 3  juli  2019  20.00  Vergadering
 Woensdag  4  september  2019  20.00  Vergadering
 Woensdag  9  oktober  2019  20.00  Jaarvergadering
 Woensdag 20  november  2019  20.00  Vergadering
 Zondag  5  januari  2020  15.00  Nieuwjaarsreceptie  Hyacintplein
 Woensdag 15  januari 2020 20.00  Vergadering

 

Jaarverslagen

Vergaderverslagen 2013
Vergaderverslagen 2012
Vergaderverslagen 2011 Oost
Vergaderverslagen 2010 Oost
Vergaderverslagen 2009 Oost
Vergaderverslagen 2008 Oost
Vergaderverslagen 2007 Oost
Vergaderverslagen 2006 Oost
Vergaderverslagen 2005 Oost
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009 Zandberg-Oost
Jaarverslag 2008 Oost, Hierin vindt u de verantwoording aan de gemeente over 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2004