Archive for maart 2016

Spontane plantengroei in de wijk Zandberg

Al enige jaren is de werkgroep Stadsplanten Breda actief met onderzoek naar de spontane plantengroei in de stad. In de stad vind je vaak meer soorten planten per vierkante meter, dan in het buitengebied. Het is fascinerend om te zien, hoe elk stukje kale grond door de natuur bezet wordt. Elke wijk heeft wel een paar planten die elders niet voorkomen. Zandberg is een van de oudere wijken van Breda, met variabele bebouwing en bestrating. De Ginnekenweg is een oeroude verbindingsweg naar het zuiden en een van de oudste verharde wegen in de regio. De werkgroep organiseert een Stadsnatuur-wandeling op zondag 24 april. Vertrek om 14.00 uur vanaf hoek Zonstraat / Komeetstraat, 4818 NK Breda De wandeling duurt ongeveer 1,5 a 2 uur.

Voor de volledige tekst, zie: plantengroei in de wijk zandberg

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)