Werkgroep Zandberg-oost Aardgasvrij

Aan de oproep in het septembernummer van de wijkkrant om zich aan te melden als deelnemer van de werkgroep “Zandberg Aardgasvrij” werd door een 10-tal wijkbewoners gehoor gegeven. De werkgroep wil niet afwachten tot het moment dat de gemeente zelf plannen gaat ontwikkelen, maar wil het heft in eigen hand nemen. De werkgroep wil:
– Nagaan welke gegevens beschikbaar zijn over de actuele
situatie m.b.t. het energiegebruik in de wijk en de
energiebronnen die daarvoor worden gebruikt.
– Informatie met elkaar delen en zich een beeld vormen van
de feitelijke mogelijkheden.
– Gebruik maken van externe deskundigen en nagaan of in
deze specifieke wijk individuele of collectieve oplossingen
de voorkeur hebben.
– Gebruik maken van de ervaringen die zijn opgedaan in
verband met andere initiatieven, zoals in Prinsenbeek en
Terheijden.

Kortom veel werk aan de winkel in de komende periode.
Voorlopig ziet het programma er als volgt uit:

2020
23 december: wat kunnen we leren van de uitgewerkte plannen voor de wijk Prinsenbeek?
M.m.v. plannenmaker/energieadviseur Derk Hueting
2021
12 januari: Overzicht van alle relevante informatie over de wijk Zandberg aan de hand van een door de gemeente Breda gemaakt “dashboard”.
Uitleg door Myranda Beljaars, projectcoördinatorgemeente Breda.

3 februari:  Mogelijkheden en onmogelijkheden van een Warmtenet.
23 februari: Thema nog vaststellen.
24 maart: Thema nog vaststellen.

De werkgroep vergadert regelmatig (fysiek, corona bestendig) in gemeenschapshuis De Zandberg. Aanvang 20.00 uur.
Heeft u belangstelling om mee te denken, dan kunt u zich aanmelden door een emailberichtje te sturen naar de coördinator van de werkgroep: louis@magilse.nl
Voor de volledige tekst van dit document klik op: Tekst website Werkgroep Zandberg aardgasvrij

Comments are closed.