Disclaimer

Disclaimer voor www.zandbergbreda.nl
De Wijkraad Zanderg-Oost Breda, hierna te noemen de Wijkraad, verleent u hierbij toegang tot www.zandbergbreda.nl (“de Website”).

De Wijkraad behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Wijkraad spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor bedragen en andere informatie op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Wijkraad. Voor op de Website opgenomen (hyper)links naar websites of diensten van derden kan De Wijkraad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Wijkraad.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Wijkraad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.