Enquête ‘Groene Stad, groene Wijk’

Joop VaaneUncategorized


GROENE WIJK: Zandberg-Oost nog groener en biodiverser?
De Wijkraad heeft drie hoofdthema’s vastgesteld die richting geven aan de acties van de Wijkraad. Een van die thema’s is ‘Groene stad/Groene wijk’. Dat thema sluit direct aan bij een van de doelstellingen van het stadbestuur: ‘Breda Parkstad, eerste stad in een groen park in 2030’.

Samen met de bewoners willen we nagaan welke extra bijdrage we vanuit de wijk Zandberg-Oost kunnen leveren aan de verdere vergroening van de stad en tegelijkertijd versterking van de biodiversiteit. Op de website van de wijkraad is een enquête opgenomen waarin u kunt aangeven op welke manier en waar dat zou kunnen.

Denk aan grotere en kleinere plekken in de wijk waar extra bomen/struiken aangeplant kunnen worden, tegelwippen: graszoden i.p.v. tegels in particuliere tuinen en sommige openbare plekken, klimop aan muren, groene erfscheidingen, geveltuintjes, houtwallen van snoeiafval (goed voor egeltjes en vogels), insectenhotels, vleermuizenkastjes etc.

De wijkraad zal alle ideeën inventariseren en samen met bewoners een uitvoeringsplan maken.
OPROEP: DENK MEE, DOE MEE EN VUL DE ENQUÊTE IN!