Bijeenkomst wijkraad 18 januari

De wijkraad houdt op 18 januari een bijeenkomst. Aanvang 20.00 uur.

De bijeenkomsten zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Agenda:

 1. Kennismaking met R. de Leeuw (wijkbeheerder gem. Breda).
 2. Voorbereiding ontmoetingsbijeenkomst 30 januari (thema: muziek).
 3. Verzoek Kober kinderopvang.
 4. Nut en noodzaak van een wijkagenda. (zaken op langere termijn)
 5. Werkgroep Zandberg-oost duurzaam/aardgasvrij.
 6. Voortgang rond het Visserskot.
 7. Herinrichting Gen. Maczekstraat.
 8. Herinrichting Wilhelminapark.
 9. Herinrichting Oranjeplein.
 10. Verslag wijkraadoverleg 28 november 2022.
 11. Rondvraag en sluiting.

Volgende bijeenkomst woensdag 1 maart 2023.