Vergadering wijkraad

Agenda 19 oktober.

1. Website wijkraad:

Feedback over de presentatie.

Wat is oké, wat kan beter en wat missen we.

Organisatie actualiteit.

2. Werkgroep Ontmoetingen:

Eerste bijeenkomst in Parkzicht succesvol.

Voortgang: ideeën en programmering werkgroep.

Locaties: Visserskot (stavaza?/ samenwerking Sportpark), Parkzicht en Gemeenschapshuis.

3. Werkgroep Zandberg Aardgasvrij:

Nieuwe wijkinfo-avond: voorlopig vastgesteld op 24 november 2022.

Thema: isolatie. Aparte flyer voorafgaand aan de bijeenkomst verspreiden.

De Gemeente Breda denkt na over facilitering van de wijkinitiatieven.

4. Dossier Parkeren:

Resultaat van het overleg van klankbordgroep en de Gemeente.

Vervolg?

5. Herinrichtingen:

Wilhelminapark bestrating: afgerond.

Wilhelminapark beplanting en onderhoud.

Verslag Platform Wilhelminapark. (M. Rutten)

Gen. Maczekstraat: geen nieuwe informatie.

Oranjeplein: geen nieuwe informatie.

6. Wijkkrant:

Nieuwe editie 10 december: suggesties inhoud?

Distributie uitbreiden naar: Wijkmanager/wijkbeheerders, raadsfracties, bibliotheek en gemeente archief.

7. Nieuw gezamenlijk overleg wijkraden Zandberg-Oost, Zandberg-West en Sportpark:

Datum en agendapunten.

8. Uitvoeringakkoord 2023:

Geen nieuw overleg gepland.

Suggesties voor gezamenlijke thema bijeenkomsten.

9. Verslag van de bijeenkomst op 7 september.

10. Rondvraag.