Fontein Hyacintplein: onderhoud cultureel erfgoed

Leo VerburgUncategorized

Een paar weken geleden stonden enkele ambtenaren van de gemeente Breda bij de fontein op het Hyacintplein. Een oplettende pleinbewoonster vroeg wat er aan de hand was en informeerde de wijkraad. Men bleek zich te beraden op het in stand houden van de fontein als onderdeel van het Bredase cultureel erfgoed. Want let wel: de fontein, een ontwerp van architect Frans Verwoerd (die ook de bank aan de kleine vijver in het Wilhelminapark ontwierp), dateert uit 1948 en was een geschenk van buurtbewoners aan de gemeenschap ter gelegenheid van de kroning van koningin Juliana. De wijkraad informeerde en mobiliseerde een groep bewoners en op woensdag 1 november vond er een ‘staande vergadering’ plaats met gemeente en bewoners en een bevriende restaurateur die zijn professionele licht over de fontein liet schijnen. De gemeente beraadt zich nu over een plan van aanpak.