Informatieavond 6 november in de Zandberg.

Leo VerburgUncategorized

Zonnestroom: oplossing of probleem

Steeds meer zonnepanelen in Zandberg-Oost ‘sieren’ de daken. Is dat onderdeel van de oplossing of wordt het oorzaak van een (congestie-)probleem op het elektriciteitsnet? Een kleine 60 wijkbewoners kwamen naar de informatieavond over Zonnestroom en Opslag die de werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij op 6 november in het gemeenschapshuis organiseerde. Een avond met veel vragen van bewoners, maar ook een avond waarop nog niet alle antwoorden konden worden gegeven. Belangrijkste stelling: netverzwaring zal op veel plaatsen moeten, maar met een accu van 10-15 KWh. en het juiste gebruik kun je het elektriciteitsnet veel minder belasten en de stroomvoorziening in je eigen woning veel beter regelen. Die (veilige) accu’s zijn inmiddels beschikbaar. Zandberg-Oost komt overigens nu nog niet voor op de Enexis-lijst van wijken waar het netwerk verstopt dreigt te raken. De woord- voerster van de gemeente Breda gaf inzicht in de stand van zaken bij de gemeente Breda, waar inmiddels veel personeel is aangetrokken in het kader van de energie- en warmtetransitie en hard wordt gewerkt om de toekomstige energie-infrastructuur in beeld te krijgen. De presentaties van beide sprekers, Johan Koekkoek (Visietech) en Mara Wustmans (Gemeente) zijn binnenkort te vinden op de website van de wijk- raad: www.zandbergbreda.nl / Dossiers/Werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/Aardgasvrij