Nieuwe Hyacintplein feestelijk ‘geopend’

Joop VaaneUncategorized

De grote schare kinderen die normaal gesproken op het plein spelen hebben zich enkele maanden moeten inhouden vanwege de werkzaamheden op het plein. In het najaar van 2021, met een uitloop naar het voorjaar 2022, werd de ‘renovatie’ uitgevoerd door aannemer J. van Esch. Maar nu wordt er weer volop van het speelplein gebruik gemaakt, waarbij er voor verschillende leeftijdsgroepen speelmogelijkheden zijn ingericht.

Het initiatief voor de grote opknapbeurt werd genomen door een werkgroep van bewoners rondom het Hyacintplein.

Het traditionele grote zomerbuurtfeest op het Hyacintplein op 16 juli 2022 was dé gelegenheid om het geheel vernieuwde plein officieel en feestelijk te openen. Burgervader en wijkgenoot Paul Depla nam dat voor zijn rekening en sprak o.a. een grote groep kinderen toe. 

De opening werd mede mogelijk gemaakt door een kleine bijdrage van de gemeente Breda.

Ondertiteling foto Paul Depla: “Zo’n plein is als het ware de huiskamer van de buurt”. 

Wilhelminapark: slotakte
Direct na de bouwvak, wordt in het laatste wegvak, tussen Vijverstraat en het hoekpand van De Keyzer, nog een deel van de riolering vervangen. De oorspronkelijke planning kon jammer genoeg niet worden gehaald. Daarna volgt de bestrating. Het is dus de vraag of het dit wegvak eind september opgeleverd kan worden. 

Maar hoe dan ook: het heeft dan wel even geduurd maar het park is er ontegenzeggelijk op vooruit gegaan!

Generaal Maczekstraat
Ook voor de Generaal Maczekstraat is door de gemeente Breda, in samenspraak met een bewonerswerkgroep, een uitvoeringsplan gemaakt voor de herinrichting van de Generaal Maczekstraat. Als onderdeel van de herinrichting van het Wilhelminapark is nu alleen de kruising G.M-straat-Koninginnestraat-Paul Windhausenweg-Wilhelminapark aangepast. Naar verwachting zal uitvoering van het plan voor het deel tussen deze kruising en de kruising met De La Reijweg pas in 1925 aan de beurt zijn. Een definitieve oplossing voor het lastige kruispunt met de Koninginnestraat is het laatste woord overigens nog niet gezegd.