Op weg naar een nieuw Uitvoeringsplan Wijk- en Dorpsraden

Joop VaaneUncategorized

In het najaar van 2022 wil de gemeente Breda tot een nieuw ‘Uitvoeringsplan Wijk- en Dorpsraden 2023-2026’ komen in samenspraak met de wijk- en dorpsraden. Het moet een vervolg worden op het bestaande uitvoeringsakkoord dat werd afgesloten voor de periode 2019-1023. Zo’n uitvoeringsakkoord benoemt uitgangspunten en afspraken m.b.t. de inzet van wijk- en dorpsraden in de stad. De wijkraad zal het conceptakkoord (zie bijlage) op de septembervergadering bespreken en een reactie naar de gemeente Breda sturen. Zodra het nieuwe uitvoeringsplan gereed is zullen we het publiceren op deze website.

Klik hieronder op de afbeelding om het PDF document te openen: