Wilhelminapark: 125 jaar

Joop VaaneUncategorized

Een van de oudste parken in Breda is het Wilhelminapark, gelegen in Zandberg- Oost en Sportpark, evenwijdig aan de Bredase singel. Daarmee zien we in de plaats en vorm van dit park nog de grenzen van de stadsmuren. Daarmee is dit park historisch gezien ook van belang..

Het park is in 1894 ontworpen door de Nederlandse tuinarchitect Springer.

Het heeft een fraai assortiment aan bomen en vaste planten die nu nog altijd volgens dit oude plan aangeplant zijn. Lopend door het park vallen v daarbij ook de fraaie zicht lijnen op de omgeving op zodat de wijjk en park een geheel vormen.

De 125ste verjaardag van het park is door wijkraden van Sportpark en Zandberg-Oost aangegrepen een beroep te doen op de gemeente om dit zwaar onderkomen park een grote opknapbeurt te geven. In overleg met omwonenden, de wijkraden en de gemeente is er een plan van aanpak opgesteld waarvan een deel inmiddels in ingevuld (dit plan ligt bij de secretaris ter inzage).

Rondom een deel van de kleine vijver en in de Vijverstraat is een nieuwe riolering gelegd. De wegen zijn herbestraat, het asfalt is verdwenen, het wegprofiel is aangepast, de parkeervakken zijn verdwenen. Dit met name om het park als sluipweg en racebaan tegen te gaan. Voor deze wijzigingen hebben enkele bomen moeten wijken, deels omdat ze al ziek of dood waren maar ook omdat ze letterlijk in de weg stonden. De gemeente heeft gelukkig ook weer nieuwe bomen aangeplant of zal dit binnenkort nog doen. De maximumsnelheid is teruggebracht tot 30 km en door de wegversmalling is het park groter geworden dan voorheen.

Het project heeft als gevolg van corona en leveringsproblemen van de juist materialen vertraging opgelopen, maar de laatste fase tussen Vijverstraat en Gen. Maczeck wordt nu aangepakt. Naar verwachting is dit laatste wegvak eind september 2022 gereed.

Daarmee zijn we er nog niet: het park zelf, de oevers van de vijvers, het talud bij het visserskot en de situatie rond de grote vijver dienen ook nog aangepakt te worden. De werkgroep Wilhelminapark blijft zich daar voor opzetten. Inbreng van alle wijkgenoten is daarbij welkom.

De wijkraden van Sportpark en Zandberg-Oost ondersteunen de ‘stad-in-het-park’-ambitie van de gemeente Breda.

Illustratie: omslag van het ‘Parkboek, parel aan den sierlijken kroon van Breda’s Stedemaagd’, gemaakt door Sectie D, Zandbergse boekstichting ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Wilhelminapark.

Kopfoto: ijspret op de kleine vijver. Gemaakt door Willem Joosse.