Werkgroep Zandberg-Oost Aardgasvrij

Werkgroep Zandberg aardgasvrij van start.

Aan de oproep in het septembernummer van de wijkkrant om zich aan te melden als deelnemer van de werkgroep ‘Zandberg aardgasvrij’ werd door een 10-tal wijkbewoners gehoor gegeven. De gemeente Breda moet voor eind 2021 wijkenergieplannen gereed hebben voor alle Bredase wijken, waarin wordt vastgesteld op welke wijze de wijken uiterlijk in 2050 aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Doel van de werkgroep is om het heft in eigen hand te nemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Zandberg-Oost. Op 10 september vond de aftrap plaats in gemeenschapshuis De Zandberg. De werkgroep wil nagaan of er voldoende gegevens beschikbaar zijn om vast te stellen hoe de actuele situatie is m.b.t. het energiegebruik in de wijk en de energiebronnen die daarvoor worden gebruikt. De werkgroepsleden zullen informatiebronnen met elkaar delen en zich een beeld vormen van de feitelijke mogelijkheden voor energieopwekking die in Zandberg-Oost mogelijk zijn evenals de tegenhanger daarvan: mogelijkheden voor besparing van energie. De werkgroep zal gebruik maken van externe deskundigen en ook nagaan of in deze specifieke wijk individuele of collectieve oplossingen de voorkeur hebben. Kortom: veel werk aan de winkel in de komende periode. De werkgroep vergadert regelmatig (fysiek, coronabestendig) in gemeenschapshuis De Zandberg. Aanvang: 20.00 uur. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden door een emailberichtje te sturen naar adbijma@ziggo.nl