Zandberg Energiek

Op weg naar een lokale Energie-coöperatie?

zandberg-energiek

Op veel plaatsen in Nederland, ook in diverse buurten en wijken in Breda, organiseren bewoners zich al enige tijd om hun energiegebruik te verminderen en de energievoorziening kleinschaliger en goedkoper te organiseren. Dat kan, dat is geen sprookje. Door (nog) beter te isoleren en het energielabel omhoog te brengen, door collectief te investeren in zonnepanelen en mogelijk op termijn ook te investeren in windenergie

Doordat de Stichting Bredase Energie Services (BRES) meedoet aan een landelijke energiebesparingsregeling (‘Blok voor Blok’) kunnen we gebruik maken van extra voorzieningen en ervaringen die hier en elders al zijn opgedaan. Als we het collectief op het niveau van buurt, wijk of stad organiseren, kan het beter en aanzienlijk goedkoper. BRES is opgericht om bewonersinitiatieven als die van ons te ondersteunen.

Daarbij kunnen we ook nog eens gebruik maken van een aantrekkelijk financieringsaanbod. BRES heeft de beschikking over een fonds, mede dankzij de steun van de provincie Noord-Brabant. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt met gunstige condities.

Dit bewonersinitiatief wordt georganiseerd als een activiteit van de Wijkraad Zandberg-Oost.

Meer weten?
Kom dan in september naar de eerstvolgende informatieavond. Binnenkort volgt meer informatie in de wijkkrant en op deze website.

U kunt zich ook nu al aanmelden voor een gratis woningscan via: ikdoemee@bresbreda.nl
Onder vermelding van Zandberg Energiek, uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

De initiatiefgroep: Sjef Bakers, Ad Bijma, Joop Vaane, Coky de Valk