Werkgroep Zandberg-oost Aardgasvrij

Werkgroep Zandberg aardgasvrij van start.

Aan de oproep in het septembernummer van de wijkkrant om zich aan te melden als deelnemer van de werkgroep “Zandberg Aardgasvrij” werd door een 10-tal wijkbewoners gehoor gegeven. De gemeente Breda moet voor eind 2021 wijkenergieplannen gereed hebben voor alle Bredase wijken, waarin wordt vast gesteld op welke wijze de wijken uiterlijk in 2050 aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Doel van de werkgroep is om het heft in eigen hand te nemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Zandberg-Oost. Op 10 september vond de aftrap plaats in gemeenschapshuis De Zandberg. De werkgroep wil nagaan of er voldoende gegevens beschikbaar zijn om vast te stellen hoe de actuele situatie is m.b.t. het energiegebruik in de wijk en de energiebronnen die daarvoor worden gebruikt. De werkgroepsleden zullen informatiebronnen met elkaar delen en zich een beeld vormen van de feitelijke mogelijkheden voor energie- opwekking die in Zandberg-Oost mogelijk zijn evenals de tegenhanger daarvan: mogelijkheden voor besparing van energie. De werkgroep zal gebruik maken van externe deskundigen en ook nagaan of in deze specifieke wijk individuele of collectieve oplossingen de voorkeur hebben. Kortom: veel werk aan de winkel in de komende periode. De werkgroep vergadert zo mogelijk (fysiek, coronabestendig) in gemeenschapshuis De Zandberg, maar momenteel i.v.m. de corona-beperkingen alleen digitaal.

De eerstvolgende bijeenkomsten in 2021 vinden plaats op 3 februari (intern), 23 februari (warmtenet) en 24 maart (technieken). Aanvang: steeds om 20.00 uur. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden door een emailberichtje te sturen naar de coördinator van de werkgroep: Louis Magilse / louis@magilse.nl

Vergaderschema 2021

woensdag 13 januari 2021                  20.00 uur          vergadering

woensdag 24 februari 2021                20.00 uur          vergadering

woensdag 7 april 2021                         20.00 uur          vergadering

woensdag 19 mei 2021                         20.00 uur          vergadering

woensdag 30 juni 2021                        20.00 uur          vergadering

woensdag 8 september 2021              20.00 uur         vergadering

woensdag 27 oktober 2021                 20.00 uur         vergadering

woensdag 1 december 2021             20.00 uur        vergadering

zondag 2 januari 2022                         Nieuwjaarsreceptie

woensdag 12 januari 2022                  20.00 uur         vergadering

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)

NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl

112-daar vang je boeven mee!

Met deze slogan wil de politie aangeven dat bewoners niet hoeven te wachten met melden totdat er mensenlevens in gevaar zijn. Zij kunnen ook 112 bellen bij situaties die zij niet vertrouwen. Bijvoorbeeld: er zit een groepje mensen in een stilstaande auto die zich op een opvallende manier gedragen. Als een bewoner dit ziet en niet vertrouwt, kan 112 worden gebeld.

Voor de volledige tekst zie:  112 daar vang je boeven mee