Aardgasvrij: informatieavond en enquête

De werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij nodigt u uit voor een bijeenkomst.

Wordt de aardgaskraan binnenkort al dichtgedraaid of hebben we nog even de tijd?
Als het zover is: hoe gaan we onze woning dan verwarmen?
Doen we iets collectief of doen we het individueel? En wat gaat dat dan kosten?
Zegt de gemeente Breda hoe het moet of hebben we zelf een vinger in de pap?

Vragen genoeg, maar wie weet de antwoorden?

De Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat Nederland in verband met de klimaatcrisis uiterlijk in 2050 af moet van fossiele brandstoffen als kolen, olie en aardgas. Burgers stoken geen kolen meer, die tijd is voorbij. Olie wordt ook maar in beperkte mate gebruikt. Maar aardgas is voorlopig nog wel dé brandstof voor onze verwarming. Maar ook het gas moet er af! De kraan in Groningen gaat dicht. Internationale ontwikkelingen hebben tot gevolg dat we geen Russisch gas en olie meer willen gebruiken. En de prijs voor gas en olie stijgt alsmaar door. Inmiddels is er sprake van een energiecrisis! Het Rijk heeft alle gemeenten opgedragen een visie te ontwikkelen over deze noodzakelijke transitie en daar per dorp of stadswijk een plan voor te maken.

Voor die uitdaging staat ook de wijk Zandberg-Oost

Breda wil in 2044 een CO2-neutrale stad zijn. Ons verbruik moet omlaag. Wat we in 2044 nog nodig hebben, wekken we duurzaam op. De gemeente Breda heeft al twee gebieden aangewezen waar een begin wordt gemaakt met deze verandering: Doornbos-Linie en Prinsenbeek. Maar over een poosje is ook Zandberg aan de beurt. En dus is de vraag actueel: hoe gaan we dat doen? Wat willen de bewoners van deze wijk? Welke ideeën bestaan daarover? Om niet achter de feiten aan te lopen wil de werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij nu al in gesprek met de inwoners van deze wijk.

Oproep Enquête / Nulmeting

De werkgroep wil graag weten hoe we er nu voorstaan in de wijk. In de enquête stellen wij vragen zoals:

  • Hoeveel gas en stroom verbruikt u nu en in welk woningtype woont u?
  • Heeft u al (isolatie)maatregelen genomen, bent u misschien al van het (aard)gas af?
  • Wat heeft u nodig om te (kunnen) investeren?
  • Waarbij heeft u hulp nodig of zoekt u het liever zelf uit?
  • Zoekt u een individuele oplossing of wilt u liever een collectieve aanpak?

En uiteraard nog diverse andere vragen.

Agenda wijkraadoverleg 11 mei 2022

Presentatie van de vernieuwde website.

Voortgang vernieuwing wijkraad.

Werkgroep Hyacintplein.

Gebruik Visserskot.

Werkgroep Wilhelminapark.

Werkgroep Gen. Maczekstraat

Werkgroep Zandberg-Oost Aardgasvrij.

Onderzoek naar de jongerencultuur in de wijk.

Verzoek om extra subsidie

Suggesties nieuwe activiteiten.

Verslag 6 april 2022.

Rondvraag en sluiting

Volgend wijkraadoverleg woensdag 22 juni 2022.

Vergaderschema 2022

woensdag 19 januari 2022                  20.00 uur          vergadering

woensdag 23 februari 2022                20.00 uur          vergadering

woensdag 6 april 2022                         20.00 uur          vergadering

woensdag 11 mei 2022                         20.00 uur          vergadering

woensdag 29 juni 2022                        20.00 uur          vergadering

woensdag 7 september 2022              20.00 uur         vergadering

woensdag 19 oktober 2022                 20.00 uur         vergadering

woensdag 30 november 2022             20.00 uur        vergadering

zondag 1 januari 2023                         Nieuwjaarsreceptie

woensdag 11 januari 2023                  20.00 uur         vergadering

Het einde van het stadsboerderijtje in de Zandberg

Veel van onze buurtgenoten zullen niet weten dat aan de Koninginnestraat een voormalig stadsboerderijtje verscholen staat. Tot het jaar 1900 was er nog weinig bebouwing in het gebied dat begrensd is  door de “weg van Breda naar het Ginneken”  (de huidige Ginnekenweg) en de Loopschans (de huidige Koninginnestraat) de Molengrachtsche straat (de huidige Generaal Mackzekstraat) en de waterloop De Molenlei (later gedempt) Dit gebied behoorde toen tot het grondgebied van de gemeente Teteringen De gemeentegrens Breda- Teteringen bevond zich in de lengterichting van de Koninginnestraat.

De uit Breda afkomstige boer Petrus de Grauw gaf in 1900 opdracht voor de bouw van een stadsboerderijtje aan de Koninginnestaat nr. 102

Voor het volledige artikel geschreven door Hans Lokerse: Tekst-Stadsboerderijtje-Koninginnestraat-102-te-Breda-concept-dd.-3-2-…-1.

Voor de bouwtekening uit 1900 van het stadsboerderijtje: Bouwtekening jaar 1900 – Boerderijtje, Koninginnestraat 102 te Teteringen – Breda  Bron: Stadsarchief Breda

Voor de luchtfoto van het stadsboerderijtje: Luchtfoto v.m. Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Breda  Bron: Stadsarchief Breda

19911006 [150912] - Foto schilderij Stadsboerderijtje Koninginnestraat 102 te Teteringen - Breda (1)

NextDoor: nieuwe website voor buurtcommunicatie

Het Amerikaanse NextDoor, een sociaal netwerk voor buurten en buurtbewoners, heeft onlangs haar dienst uitgebreid naar Nederland. Door middel van deze website is het voor deelnemers mogelijk om berichten te delen, evenementen te delen en in contact te komen met de mensen in de buurt. Ook voor de Zandberg (oost en west samen) is een omgeving aanwezig op NextDoor.nl. Op dit moment is het nog leeg, maar wellicht dat dat in de toekomst verandert.

De aanmelding bij NextDoor wordt bevestigd door middel van een per post toegestuurde code, waarmee de site controleert dat alleen mensen die daadwerkelijk in de buurt wonen toegang krijgen tot buurtgegevens.

Aanmelden kan op NextDoor.nl

112-daar vang je boeven mee!

Met deze slogan wil de politie aangeven dat bewoners niet hoeven te wachten met melden totdat er mensenlevens in gevaar zijn. Zij kunnen ook 112 bellen bij situaties die zij niet vertrouwen. Bijvoorbeeld: er zit een groepje mensen in een stilstaande auto die zich op een opvallende manier gedragen. Als een bewoner dit ziet en niet vertrouwt, kan 112 worden gebeld.

Voor de volledige tekst zie:  112 daar vang je boeven mee